การติดต่อหลัก


บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ให้บริการบริหารงานขายทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยบริการของทีมงานขายด้านที่พักอาศัยประกอบด้วย

 

บริการตัวแทนสถานที่ให้บริการของเราในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทย


ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

 

รายงานการวิจัย