Connecting people & property, perfectly.

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
 • พนม กาญจนเทียมเท่า

  กรรมการผู้จัดการ
  View Profile
 • มาร์ติน ปริ้นซ์

  ผู้อำนวยการ
  View Profile


บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ฝ่ายบริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ให้บริการอย่างมืออาชีพในทุกภาคส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยบริการของเราประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษาด้านตลาดทุน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการซื้อขายที่ดิน ด้วยเครือข่ายของไนท์แฟรงค์ที่มีอยู่มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถให้บริการและให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าได้ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลอนดอน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรามีความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและตลาดโลกเป็นอย่างดี รวมถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและปัจจัยต่างๆที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาด ซึ่งช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการแนะนำแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถระบุทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รวมถึงให้คำปรึกษาการซื้อขายที่ดินและอาคาร นอกจากนี้เรายังเข้าถึงข้อมูลตลาดและรายงานวิจัยที่ทันต่อเหตุการณ์จากทั่วโลกเพื่อเข้าถึงทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราสามารถให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนในตลาดโลก และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

บริการของเรา

ตลาดทุน

 • การร่วมลงทุน ( Co-investments )
 • กิจการร่วมค้า ( Joint Ventures )
 • ที่ปรึกษาด้านหนี้สินและเงินทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์

การลงทุน

 • เป็นนายหน้าและให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
 • เป็นนายหน้าและให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

การขายที่ดิน

 • ซื้อและขายที่ดิน
 • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินตลาด
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผน

 

   ค้นหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน