ข้อมูลการติดต่อ

 

บริการอื่นๆ


ที่ปรึกษาการลิสซิ่ง เจ้าของสินทรัพย์และผู้เช่า

ให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ ทีมงานที่ปรึกษาสัญญาเช่าและทีมงานตัวแทนให้เช่าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำการลีสซิ่งแบบเป็นกลางให้กับทั้งเจ้าของสินทรัพย์และเช่า

ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์และความรู้ทางกฎหมายของเรา รวมทั้งการเข้าถึงกิจกรรมการตลาด

ทำไมเลือกที่ปรึกษาด้านสัญญาเช่าไนท์แฟรงค์

เพื่อให้แน่ใจว่าเรารักษาความรู้ด้านตลาด นำเสนอบริการให้กับลูกค้าในระดับท้องถิ่นภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ วัตถุประสงค์ หลักด้านสัญญาเช่าของเราคือการเจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านสัญญาลีสซิ่งและสัญญาเช่าสำหรับลูกค้าของเรา รายการอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน หรือผู้เช่าที่กำลังมองหาที่จะปรับโครงสร้างข้อตกลงการลีสซิ่ง

เรามีความสามารถในการระบุโอกาส และลดความเสี่ยงและโซลูชั่นที่ขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณและผลลัพธ์ในการทางปฏิบัติและเชิงพาณิชย์

บริการเจ้าของเจ้าของสินทรัพย์และผู้เช่าของเรา

ไนท์แฟรงค์บริการให้คำปรึกษาด้านสัญญาเช่าทั่วประเทศ ได้แก่

เจรจาต่อรองการตรวจสอบการเช่า

เราสามารถให้คำแนะนำในการตรวจสอบสัญญาการเช่าเพื่อปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ โคยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบทบทวนบทสัญญาเช่าและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า คำแนะนำที่จะต้องสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและทางกฎหมายรวมทั้งด้านหลักฐานและเงื่อนไขของตลาด เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามการตีความของบทบัญญัติการเช่า หลักฐานทางตลาด หรือสิ่งที่จะได้รับจากสัญญาเช่า บทสัญญาเช่าโดยปรกติแล้วจะมีการอ้างอิงไปยังอนุญาโตตุลาการหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (เรียกว่าบุคคลที่สาม)

การเจรจาต่อรองในสัญาเช่าด้านการหมดอายุและการต่ออายุสัญญา

การหมดอายุของสัญญาเช่าเป็นโอกาสแก่เจ้าของสินทรัพย์และผู้เช่าในการพิจารณการต่อสัญญาเช่าใหม่ การต่ออายุสัญญาเช่ามีการเจรจาอย่างอิสระและเพราะเรามีความรู้ด้านตลาดอย่างกว้างขวางและทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การเจรจาต่อรองสัญญาเช่าและตัวเลือกการหยุดสัญญา (การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของสัญญา การจำยอมและการตกลง การต่อรองสัญญาและการประเมินราคา)

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสัญญาเช่าให้เหมาะสมกับความต้องการของทั้งเจ้าของสินทรัพย์และผู้เช่าในช่วงระยะเวลาการเช่า บางครั้งก่อนการระงับสัญญาหรือหมดอายสัญญาเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงอย่างมากในมูลค่าเงินลงทุนที่ได้จากการปรับโครงสร้างสัญญาเช่า และสามารถลบข้อภาระหรือสร้างความยืดหยุ่นของบทสัญญาบางส่วน นอกจากนี้เราบริการสนับสนุนการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ครอบครองและปล่อยโอกาสในการตกแต่งปรับปรุงหรือบอกกล่าวด้านการแก้ไขปัญหาภายในอาคารในเวลาเดียวกัน เรามีประสบการณ์และยินดีให้บริการในการตรวจสอบบทสัญญา