การให้คำปรึกษาแก่เจ้าของสินทรัพย์ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้คุ้มต่อการลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ร้านค้าปลีก คลังสินค้าหรือศูนย์ข้อมูล การบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์.

เราเป็นพันธมิตรกับ Newmark Grubb Knight Frank ทีมบริการองค์กรทั่วโลกของเราให้บริการอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เราให้คำปรึกษาและการดำเนินงานที่เหมาะเฉพาะกับผู้ครอบครองของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั่วโลก

พื้นฐานการบริการที่หลากหลายของเราสนับสนุนลูกค้าของเราในทุกขั้นตอนของการครอบครองสิทธ์หรือความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่จากการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้างและเข้าพัก ตลอดจนการดำเนินงานที่คุ้มค่าการลงทุน การจัดการและขยายกิจการในอนาคต

การดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานผ่านศูนย์บริการ 3 แห่งในนิวยอร์ก ลอนดอน และสิงคโปร์ ทีมงานให้บริการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก เรามีกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจและวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

ทำไมเลือกบริการกับ Newmark Grubb Knight Frank

หากไม่คำนึงถึง ภาคธุรกิจ สถานที่ โครงสร้างองค์กร หรือวัฒนธรรมของบริษัท เรานำวัตถุประสงค์ของลูกค้ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาการออกแบบนวัตกรรม ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่นำลูกค้าของเราให้ใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์กรของ ลูกค้า

เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นนำของตลาดของเราให้ความเข้าใจที่เป็นประวัติการณ์ภายในองค์กรและการสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

เรา มีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีที่ทุ่มเทในการตรวจสอบทุกบัญชีของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเชี่ยวชาญได้ในการนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอนการพัฒนา และดำเนินการเชิงกลยุทธ์

บริการของเรา

 • ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ
 • การบริหารสัญญาเช่า
 • ดำเนินงานและกลยุทธ์ของรายการอสังหาริมทรัพย์
 • กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาด้านสำนักงานและขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • การจัดการรายการ
 • บริหารการทำธุรกรรม (ต่ออายุ การเข้าซื้อ การรับโอน การต่อรองสัญญาเช่า)
 • การจัดการอสังหาริมทรัพย์และสถานที่อำนวยความสะดวก
 • การให้คำปรึกษาระดับมืออาชีพ (รวมทั้งการประเมินมูลค่า การสำรวจทางด้านเทคนิค และให้คำปรึกษาด้านการสร้าง)
 • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สนับสนุนการฟื้นตัวขององค์กร
 • ให้คำแนะนำด้านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์
 • การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาด