ข้อมูลการติดต่อ


การขายและการตลาดโครงการ – บริการสำหรับนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ที่ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เราบริการให้คำปรึกษาการขายโครงการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่นักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดครอบคลุมตั้งแต่ผลงานวิจัยและคำปรึกษาตลอดจนออกกลยุทธ์การขายและทำตลาดรวมถึงและการโอนทรัพย์สิน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 - วิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ขั้นที่ 2 – ให้คำแนะนำด้านการพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 3 – ออกแบบกลยุทธ์การกำหนดราคาและวิเคราะห์ทรัพย์สิน

ขั้นที่ 4 – วางแผนการตลาด ดำเนินงานและปฏิบัติงานการขาย

ขั้นที่ 5 - โอนทรัพย์สิน