การติดต่อหลัก

 


บริการด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษา

  • การวิจัยทางการตลาด
  • การวิจัยและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ

การให้บริการด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษาของเรานับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าไว้วางใจ เนื่องจากเราจัดทำรายงานและดัชนีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาด รวมไปถึงให้คำปรึกษาโครงการ การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดล่าสุดของเราครอบคลุมทุกด้านของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาข้อกำหนดทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของภาคอสังหาริมทรัพย์

ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์สูงเป็นสิ่งการันตีผลลัพธ์ทางด้านกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการ,การตัดทอนการลงทุน, การขยายกิจการ, การรวมและการพัฒนากิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ

การให้คำปรึกษาของเราแบ่งออกเป็น 4 สาขา ดังนี้ :

  • การบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ – ให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการ, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน,การเลือกพื้นที่และการวางผังโครงการ
  • การบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน – จัดทำเกณฑ์การเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน, การวิเคราะห์ธุรกิจ,  การวิจัยและให้คำแนะนำด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์
  • การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ขององค์กร – ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สินทรัพย์และพอร์ตการลงทุน, ให้คำแนะนำด้านโครงสร้างและการดำเนินงานในองค์กร
  • การให้คำปรึกษาทั่วไป – ตรวจสอบความรอบคอบในการซื้อขายกิจการ, ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ, การประสานงานด้านการตลาด, การวิจัยและคาดการณ์อสังหาฯ และการประเมินความเสี่ยง

ผลงานของเรา

เราให้บริการด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ เช่น บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน), บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัทเซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด, บริษัทโรงแรมแม่น้ำ จำกั, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช, การรถไฟแห่งประเทศไทย และอื่น ๆ