ค้นหาโครงการที่พักอาศัยในประเทศไทย

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

ผู้ติดต่อ
 • สัญชัย คูเอกชัย

  ผู้อำนวยการ -หัวหน้าส่วนงานวิจัยและที่ปรึกษา
  View Profile
 • คาร์ลอส มาร์ติเนซ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, Hospitality & Investment
  View Profile
 • ริษิณี สาริกบุตร

  ผู้อำนวยการ, Consultancy
  View Profile


บริการที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ / การวิจัยตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

การให้บริการโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

 1. ที่ปรึกษาทีม 1 นำโดย นายสัญชัย คูเอกชัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และปริญญาตรีสาขาการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 1. ที่ปรึกษาทีม 2 นำโดย นายคาร์ลอส มาร์ติเนซ รองผู้อำนวยการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ และได้รับเกียรตินิยมปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานและความรู้เชิงลึกในตลาดอสังหาฯ กว่า 10 ปี และเป็นสมาชิกสถาบัน RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
 1. งานวิจัยตลาด นำโดย นางสาวริษิณีสาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการโรงแรม อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประเมินราคาอิสระไทย (TVA)

นอกจากนี้ทีมวิจัยของไนท์แฟรงค์ประเทศไทยยังจัดทำรายงานภาพรวมตลาดรายไตรมาสและรายปี ครอบคลุมทั้งเรื่องปัจจัยชี้วัดและการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยรายงานวิจัยเจาะลึกข้อมูลในตลาดต่อไปนี้:

 • ตลาดคอนโดมิเนียม

 • ตลาดอาคารสำนักงาน

 • ตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม

ด้วยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความสามารถ รวมถึงฐานข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้รายงานวิจัยของเราสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำเสนอข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เชิงลึกสำหรับคำปรึกในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แก่ นักลงทุน นักพัฒนา และผู้ครอบครอง ทีมนักวิจัยของเราจะส่งข้อมูลงานวิจัยทางการตลาดที่อัพเดทที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจของท่าน