Connecting people & property, perfectly.

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
 • พนม กาญจนเทียมเท่า

  กรรมการผู้จัดการ
  View Profile
 • เกตุวลี เกษสุขมาโนช

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  View Profile

บริการด้านการลงทุน

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของเราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนจากสถาบันและนักลงทุนเอกชน ด้วยฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย รวมไปถึงภูเก็ต เราใช้แผนการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนสูงสุด โดยคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การขายและการโอนทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

 • กลยุทธ์ทางการขายและการตลาด

 • การเสนอราคาและกระบวนการขาย

 • การวิจัยตลาดและวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ

การซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

 • รายงานและการวิจัยตลาด

 • การวิเคราะห์กระแสเงินสด

 • การเจรจาต่อรองสัญญา

 • เงื่อนไขและข้อตกลง

 

   ค้นหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน