Connecting people & property, perfectly.

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
 • แฟรงค์ ข่าน

  กรรมการบริหาร
  View Profile
 • ณัฏฐา คหาปนะ

  กรรมการบริหาร
  View Profile
 • พจมาน วรกิจโภคาทร

  ผู้อำนวยการ,หัวหน้างานบริหารงานขายโครงการ
  View Profile
 • อัญชลี เกษมสุขธวัช

  ผู้อำนวยการ,หัวหน้างานขายที่พักอาศัยระดับไพร์ม
  View Profile

บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย

ตัวแทนนายหน้าที่พักอาศัยของบริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริหารการตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 • บริหารงานขายที่พักอาศัยระดับไพร์ม

 • การนำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปโรดโชว์ในต่างประเทศ

 • บริการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยในลอนดอน

บริหารการตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

การตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีประสบการณ์มายาวนานในด้านที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่พักอาศัย ด้านการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวโครงการ และด้านงานขายและการตลาด

การบริการด้านการตลาดและงานขายโครงการของเราให้บริการด้านที่ปรึกษาอย่างครบวงจร ดังนี้

 • งานวิจัยตลาดและปรึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน – เราเสนอข้อมูลเชิงลึกของศักยภาพตลาด คู่แข่ง และแนวโน้มตลาด

 • ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ – เป็นขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาครอบคลุมถึงการออกแบบโครงการให้เหมาะสมสามารถขายภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน

 • การวิเคราะห์คู่แข่งและกลยุทธ์การกำหนดราคา – หนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือการรู้จักคู่แข่ง เขาเป็นใคร สิ่งที่เขาขาย วิธีการพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในราคาที่เหมาะสม และวิธีการสร้างกลยุทธ์การกำหนดราคาและระยะการขาย

 • แผนการตลาดและการดำเนินงาน – เราจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพทั้ง ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังดำเนินแผนงานด้วยขั้นตอนการประเมินและวางแผนซ้ำ กระบวนการทั้งหมดได้รับการดูแลโดยบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้

 • งานขาย – เราใช้ระบบในการรวบรวมรวบรวมติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ซื้อ โดยทักษะและประสบการณ์ของพนักงานขาย รวมไปถึงด้านการขายที่มีอัตราส่วนของกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมโครงการต่ำ ซึ่งนับเป็นจุดสำคัญของความสำเร็จของเรา

 • การโอน (หากจำเป็น) – การขายมืออาชีพที่สามารถประสานงานและช่วยแก้ปัญหาของผู้ซื้อให้ด้านการโอนทรัพย์สินได้อย่างราบรื่น โดยทีมที่มีประสบการณ์มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นในด้านการแข่งขันและส่งผลให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

การขายที่พักอาศัยระดับไพร์ม

เราให้บริการที่พักอาศัยระดับไพร์มในทำเลที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยตัวแทนที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ซึ่งมีความรู้ที่ดีในสถานที่ตั้งโครงการและตลาด รวมไปถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สิน อีกทั้งช่วยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าแต่ละราย ภายใต้การดูแลของหัวหน้าทีมเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริการของเรา

 • ตัวแทนผู้ขายที่ให้คำแนะนำในด้านสภาวะตลาดปัจจุบัน ราคาขายที่เหมาะสม การตลาดและการโฆษณา การเจรจาราคาและเงื่อนไข สัญญาการซื้อและขาย และการโอนทรัพย์สิน

 • ตัวแทนผู้ซื้อหรือตัวแทนหน้านายผู้ซื้อ ที่จัดหาอสังหาฯให้ตรงกับความต้องการของคุณ ช่วยเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด อีกทั้งยังเจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญาและให้ความช่วยเหลือในการโอนทรัพย์สินจนเสร็จสิ้น

 • เป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินให้เช่า

 • เป็นตัวแทนผู้เช่า

การตลาดและงานขายต่างประเทศ

การนำโครงการที่พักอาศัยไปขายในต่างประเทศจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ซื้อ การร่วมมือกันระหว่างตัวแทนนายหน้าคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์ กับตัวแทนนายหน้าต่างชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในด้านการนำโครงการที่พักอาศัยไปขายในตลาดต่างประเทศ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับตัวแทนนายหน้าต่างชาติ โดยเฉพาะในฮ่องกง มาเก๊าจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตัวแทนนายหน้าไม่ได้จำกัดเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของไนท์แฟรงค์ แต่พวกเขายังทำงานร่วมกับตัวแทนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ซื้อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการด้านการตลาดและงานขายต่างประเทศ กรุณาติดต่อ Mr. Frank Khan หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านที่พักอาศัย