รายชื่อผู้ติดต่อ


 

สมัครงานช่างอาคาร


ร่วมงานกับไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

สมัครงานงานขาย (Sales Executive) การตลาด (Marketing) ช่างประจำอาคาร ช่างซ่อมบำรุง และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย บริษัทฯ มีความมั่นใจในบุคลากรของเราผู้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถโดดเด่นในบทบาทงานของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อจะการันตรีได้ว่า ลูกค้าของเราจะได้รับ"บริการที่ดีที่สุด" จากเรากลับไป เราขอเสนอโอกาสที่ดีในการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจไปกับบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านที่พักอาศัยชั้นนำระดับโลกเช่นเรา  Online Application Click Here!! สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่

 Search for properties

Bangkok Condo for Sale Bangkok Condo for Rent Phuket Villa for Sale Phuket Villa for Rent Phuket Apartment for Sale  Phuket Apartment for Rent

MD Message / สารจากผู้บริหาร

Company Value / วัฒนธรรมองค์กร

Company News / ข่าวสารบริษัท

Staff Benefit / สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

Career Path / เส้นทางสู่ความสำเร็จ

Training & Activities /การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

 

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

 

พนักงานขาย (Sales Executive/ Property Consultant )

 • Thai Nationality, age between 23-30 years old.
 • Bachelor / Master'sdegree in marketing or related fields.
 • Minimum 1 year experience for Sales Executive.
 • Experienced in property business/real estate is more advantage.
 • Good command in English both written and spoken.
 • Able to travel to up-country.
 • Must have own car with a driving license.

 

เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (Marketing / Senior Marketing Officer)

 • Thai Nationality, age between 24-35 years old.
 • Bachelor / Master's degree in marketing or related fields.
 • Minimum 1 year experience for marketing executive and min 3 years in Real Estate Experence will be advantage.
 • Experience in Real Estate company would be an advantage.
 • Good command in English both written and spoken.
 • Able to travel to up-country.
 • Must have own car with a driving license.

 

ผู้จัดการด้านการตลาด (Marketing Manager)

 • Thai nationality
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, or related field
 • Excellent command in English both written and spoken, TOEIC 600+
 • Minimum two years experience in sales, B2B and solution selling preferred
 • Experienced in sales pitches to senior management
 • Proven ability to achieve sales targets
 • knowledge of real estate's role in business,principles and practice of sales and customer service principles

 

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Valuer)

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

 

 ช่างประจำอาคาร/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างประจำหมู่บ้าน

 • เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

 ผู้จัดการอาคารอาวุโส/ผู้จัดการอาคาร ( Senior Manager/Building Manager)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, บริหารการจัดการ, การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีจิตบริการ, มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถบริหารงานได้ดี

 

 ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ( Assistant Building Manager )

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, บริหารการจัดการ, การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีจิตบริการ

 

หัวหน้าช่างประจำอาคาร/หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร

 • เพศชาย อายุ 29 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

 

เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้
 • บุคลิกภาพดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ

 

 


Online Application Click Here!! สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่