Connecting people & property, perfectly.

ดูอสังหาริมทรัพย์ที่มีคำว่า "{0}"

รายชื่อผู้ติดต่อ
  • พนม กาญจนเทียมเท่า

    กรรมการผู้จัดการ
    View Profile
  • ริษิณี สาริกบุตร

    ผู้อำนวยการ, Consultancy
    View Profile

บริการด้านงานวิจัยและที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

รายงานวิจัยภาพรวมตลาดของเราครอบคลุมถึงตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ: ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่อาศัย ตลาดสำนักงาน และภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

• ตลาดที่อยู่อาศัย

• ตลาดสำนักงาน

• ภาคอุตสาหกรรม

ด้วยทีมวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้รายงานของเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นเพื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน โดยทีมวิจัยของเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอลูกค้าด้วยการวิจัยตลาดที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจในทางปฏิบัติและกลยุทธ์ระยะยาว