การติดต่อหลัก

Related services


งานบริหารงานขายและการตลาดโครงการที่อยู่อาศัย

บริการด้านบริหารงานขายและการตลาดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ เป็นการดำเนินการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครบวงจรตั้งแต่การวิจัยตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาการพัฒนาการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธิ์การกำหนดราคาและการบริหารงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ในการบริหารงานขายและเป็นที่ปรึกษาพัฒนาโครงการที่มีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวนหลายโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบัน

การทำงานของไนท์แฟรงค์จะเป็นการอาศัยเครือข่ายของกรุ๊ปทั่วโลกทั้งในการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศในประเทศไทยและนำอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปขายในตลาดโลก บริษัทไนท์แฟรงค์ประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือในการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างประเทศในการจัดงานแสดงโรดโชว์ไปยังเมืองใหญ่ทั่วโลก

กลุ่มบริษัทไนท์แฟรงค์ให้บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกทวีปในเมืองสำคัญทั่วโลกในสภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะให้บริการเพื่อให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของท่านอย่างดีที่สุด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย หรือการลงทุนในประเทศไทยดินแดนที่เรียกว่า "สยามเมืองยิ้ม" หรือในต่างประเทศ

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะทุ่มเทเต็มความสามารถเกินกว่าที่คุณคาดหวังไว้ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ไว้วางใจได้ และด้วยความเป็นมืออาชีพ เราภูมิใจในความสำเร็จของเราและรอคอยที่จะให้บริการลูกค้าทั้งที่เคยใช้บริการและลูกค้าปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นสู่อนาคต


ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

รายงานการวิจัย