ข้อมูลการติดต่อ


ความสามารถในการสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยการแก้ไขทุกปัญหาด้วยความไตร่ตรองและทำได้จริงเป็นหัวใจสำคัญในหลักปรัชญาของทีมที่ปรึกษา เราตระหนักและเห็นถึงความสำคัญที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแนวคิดคอนเซ็ปไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทั้งหมดนี้สามารถประสบความสำเร็จได้จากการผสมผสานของประสบการณ์ ความรู้ทางตลาดและไม่เกรงกลัวความท้าทายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและคุณค่าความพอใจเป็นรางวัล

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทีมหนึ่งในตลาด เราไม่ชอบการตีกรอบแต่ชอบท้าทายแนวคิดคอนเซ็ปเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีไขปัญหาสามารถปฎิบัติและได้ผลลัพธ์ดี และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์

บริการของเรา

 • วิเคราะห์แนวคิด
 • วิเคราะห์โครงการ
 • รูปแบบความต้องการ
 • วิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย
 • วิศวกรรม
 • ทดสอบตลาด
 • ปรึกษาแผนพัฒนาด้านที่พักอาศัย
 • ศึกษาศักยภาพและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
 • แผนการลงทุน
 • ขายการลงทุน
 • ให้แนะนำด้านเค้าโครงแผนผัง ขนาดและข้อมูลจำเพาะ
 • วางแผนและรายงานตามแนวคิดคอนเซ็ป
 • บริหารโครงการ
 • วิจัย

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

เราสร้างผลงานที่น่าประทับใจมากมาย หน้าที่รับผิดชอบหลักของเราคือการให้คำแนะนำแก่หลากหลายโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เช่น

 • สนามกอล์ฟ
 • โรงแรมและรีสอร์ท
 • โครงการคอนโดมิเนียม
 • อาคารสำนักงาน
 • ศูนย์การค้าหรือร้านค้า
 • โรงงาน โกดัง และคลังสินค้า
 • โครงการระดับภูมิภาคและนานาชาติ