ข้อมูลการติดต่อ


ทีมที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ

ความสามารถในการสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยการแก้ไขทุกปัญหาด้วยความไตร่ตรองและทำได้จริงเป็นหัวใจสำคัญในหลักปรัชญาของทีมที่ปรึกษา เราตระหนักและเห็นถึงความสำคัญที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแนวคิดคอนเซ็ปไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทั้งหมดนี้สามารถประสบความสำเร็จได้จากการผสมผสานของประสบการณ์ ความรู้ทางตลาดและความชอบความท้าทายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและคุณค่าความพอใจเป็นรางวัล

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทีมหนึ่งในตลาด เราไม่ชอบการตีกรอบแต่ชอบท้าทายแนวคิดคอนเซ็ปเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีแก้ปัญหาสามารถปฎิบัติและได้ผลลัพธ์ดี และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์

ความเชี่ยวชาญของเรา