การติดต่อหลัก

รายงานการวิจัย


การบริหารทรัพย์สินที่ภูเก็ต

ปัจจุบันเราให้บริการบริหารทรัพย์สินประเภทวิลล่าและอพาร์ทเมนท์มากกว่า 80 แห่งบนเกาะภูเก็ต รวมมูลค่าทรัพย์สินและสาธารณูปโภคประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประสบการณ์งานบริหารทรัพย์สินของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดนี้ เป้าหมายแรกในการบริหารของเราก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของลูกค้าด้วยวิธีการบริหารมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ เราให้ความสนใจเรื่องความโปร่งใสสูงสุดและพร้อมตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินงานในแต่ละวันได้ลุล่วงเป็นอย่างดี และเรารับประกันว่าบริการระดับคุณภาพของเรานี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ไนท์แฟรงค์ภูเก็ตให้บริการครบวงจรตั้งแต่การวางแผนในเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สิน เรามีทีมบริหารระดับมืออาชีพที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้เกิดบริการที่มีมาตรฐานสูงสุดผ่านช่องทางที่ประหยัดต้นทุนที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทีมงานในพื้นที่ของเราประกอบด้วยวิศวกร ช่างเทคนิค นักบัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรการ ปัจจุบันทีมบริหารทรัพย์สินและวิลล่าประจำสำนักงานภูเก็ตของเรามีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 63 คน

การบริหารทรัพย์สินที่ภูเก็ตครอบคลุมบริการต่างๆดังต่อไปนี้

  • การบริหารทรัพย์สินรวมถึงการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  • บริการด้านบัญชีและการเก็บเงิน
  • การตั้งงบประมาณเพื่อการบริหารทรัพย์สินประจำปี
  • บริการบำรุงรักษาและงานวิศวกรรม
  • การควบคุมและจัดการผู้รับเหมา (เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ดูแลสวน เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสระว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่กำจัดแมลง) 
  • การจัดทำประกันภัย
  • การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎของโครงการ
  • การเข้าประชุมคณะกรรมการเจ้าของทรัพย์สิน