ข้อมูลการติดต่อ


ทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของเราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนจากสถาบันและนักลงทุนเอกชน ในการหาช่องทางและโอกาสการลงทุนเชิงพาณิชย์จากทั่วโลก ขณะเดียวกันใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด