ข้อมูลการติดต่อ


การวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้

การประมินมูลค่าผ่านแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงปฏิบัติ

ความสามารถในการสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยการแก้ไขทุกปัญหาด้วยความไตร่ตรองและทำได้จริงเป็นหัวใจสำคัญในหลักปรัชญาของทีมวิจัยที่ปรึกษา เราตระหนักและเห็นถึงความสำคัญที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจ เริ่มต้นตั้งแต่การออกแนวคิดคอนเซ็ปไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ทั้งหมดนี้สามารถประสบความสำเร็จได้จากการผสมผสานของประสบการณ์ ความรู้ทางตลาดของทีมวิจัยผู้เผชิญความท้าทายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรและคุณค่าความพอใจเป็นรางวัล

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการเก็บข้อมูลตลาด (การสำรวจภาคสนามเพราะไม่มีข้อมูลทุติยภูมิในตลาด) การวิเคราะห์และตีความถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลาด ทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมงานกับทีมการตลาดของเราในการคิดคอนเซ็ปการพัฒนาโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดที่ได้จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา

เรามีผลงานความสำเร็จและมีความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในหลายโครงการพัฒนาพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่:

 • สยามสแควร์
 • โครงการคอนโดมิเนียมซัมเมอร์การ์เด้น

บริการของเรา

 • การวิจัยตลาด ด้าน อุปทานและความต้องการ ราคาและแนวโน้ม
 • ศึกษากฎและระเบียบ การแบ่งเขตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่
 • โครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่
 • การวิเคราะห์เกี่ยวกับทำเลสถานที่ โอกาสทางการตลาด โอกาสและภัยคุกคาม
 • คอนโดมิเนียมอเวนิว 61
 • คอนโดมิเนียมบ้านเพลินทะเล

 

 

 • คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโครงการ
 • วิเคราะห์ผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย
 • ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ