การพัฒนาที่ดิน

เกี่ยวกับเรา

ตัวแทนที่ดินของเรามีความเชี่ยวชาญในการระบุและการแสวงหาที่ดินว่างที่มีศักยภาพในการพัฒนา จากคำแนะนำที่ได้รับจากนักพัฒนาเจ้าของที่ดินและนักลงทุนทั้งภาคเอกชนและสถาบันลงทุน เรานำเสนอที่ดินหลากหลายประเภท ทั้งแบบแปลงเดียว หรือที่ดินแปลงใหญ่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่ดินแบบมิกซ์ยูสและที่ดินพัฒนาประเภทที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินของเรา สามารถให้บริการเจรจาข้อเสนอการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในขณะเจรจาต่อรองสิทธิ์ การวางแผน ข้อตกลงใบอนุญาต และกิจการร่วมค้าขนาดใหญ่ เป้าหมายของเราคือ สรรหาผืนที่ดินพัฒนาที่เหมาะสมตามความต้องการของท่านในราคาที่มีการแข่งขันสูงให้ได้ก่อนคู่แข่งของท่าน