บริการซื้อขายที่ดิน

เชี่ยวชาญในการซื้อ-ขาย ให้คำปรึกษาด้านที่ดิน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและการวิเคราะห์โครงสร้างการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัย อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ หรือเชิงพักผ่อน เราให้คำปรึกษาด้านผลตอบแทน เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลตอบแทน การแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน และตัวเลือกเช่ากลับ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างทางการเงิน

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการขายที่ดินและการขายแบบรวมทุน โดยรวมเราทำหน้าที่จัดการให้ทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมแก่ทุกประเภทของสินทรัพย์ และการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

บริการของเรา

  • การขายแบบรวมทุน
  • การขายที่ดิน
  • ขายอาคารการลงทุน
  • การซื้อขายที่อยู่อาศัย
  • สำนักงาน
  • โรงแรม

ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย