Key Contact

 

บริการที่เกี่ยวข้อง


การปรึกษาการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์

เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม ผลกำไรจำต้องใช้กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่อย่างชาญฉลาด นี่คือบริการที่เรานำเสนอผ่าน ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดกับนักลงทุน นักพัฒนา และเจ้าของที่ดิน พร้อมทั้งให้บริการด้านคำปรึกษาในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่แตกต่างกันในด้าน ขนาด งบประมาณ และความซับซ้อน

เรามีข้อมูลข่าวสารวงในเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่ไม่เปิดแก่สาธาราณชน ทีมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาพื้นที่ของเรามีความสามารถในการเข้าถึงอสังหาริม ทรัพย์ที่ยังไม่มีใครทราบ ด้วยความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์เชิงลึก ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันความรู้ของเรากับท่านได้

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

ทีม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่ของไนท์แฟรงค์บริการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมาร่วมทศวรรษ ตั้งแต่การวางแผนผังเมือง การสนับสนุนเงินทุน การจัดการโยกย้าย วิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีทั้งวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่

เราชี้แนะการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ ที่ซับซ้อนและการจัดการด้านกฎหมาย ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหมายความว่า เราจะช่วยท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะทำการเพิ่มมูลค่าในทุกขั้นตอนกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เป็น อย่างดี

การบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  • ให้คำแนะนำด้านการพัฒนา
  • ขาย ซื้อและรับโอนกิจการ
  • การตลาด