ข้อมูลการติดต่อ


การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย

ทีมผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัยและในเชิงพาณิชย์มีการร่วมงานกับหลากหลายกลุ่มนักพัฒนาระหว่างประเทศ เจ้า เจ้าของที่ดินและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นในการส่งมอบโครงการพัฒนาที่พักอาศัยและในเชิงพาณิชย์โดยวิเคราะห์จากศักยภาพทางการเงินโดยคำนึงถึงขนาดและความซับซ้อน ในขณะที่ทำการระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์

ด้วยทีมงานในสำนักงานเครือข่ายจากทั่วโลกของเรา สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าของเราในทุกแง่ทุกมุมในพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านการขายและการตลาด

บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์