ข้อมูลการติดต่อ


สถาบัน

ทีมงานด้านพื้นที่พัฒนาประเภทสถาบันของเราให้บริการประเมินมูลค่าพื้นที่พัฒนา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย บ้านพักคนป่วย คอนแวนต์ ศูนย์ประชุมและสถาบันอื่นๆ ทั่วประเทศไทย

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์แบบเฉพาะต้องอาศัยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและความเข้าใจในธุรกิจในประเภทของอสังหาริมทรพย์นี้ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่เจ้าสถาบัน นักพัฒนา และนักลงทุนในขณะมีความท้าทายที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนแก่สถาบัน กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ โครงสร้างด้านอาชีพ และความต้องการของคณะกรรมการการกุศลและหน่วยงานระดมทุน

กลุ่มลูกค้า

  • โรงเรียนและวิทยาลัย
  • ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การประชุม
  • บ้านพักผู้ป่วย บ้านพักคนชราพยาบาล คลินิก
  • บ้านพักผู้เกษียณอายุ
  • คอนแวนต์ วัด สถานที่ทางศาสนา
  • สถาบันที่มีองค์กรการกุศลเป็นเจ้าของ
  • อาคารขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพพัฒนาให้เป็นสถาบัน ที่อยู่อาศัย