เยี่ยมชมเรา

กรุงเทพฯ

เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2643-8223
แฟกซ์ 0-2643-8224


ให้คำปรึกษาและการประเมินมูลค่าระดับมืออาชีพ

แผนกบริการเชิงพาณิชย์ของไนท์แฟรงค์ประเทศไทยให้บริการด้านคำปรึกษาหลากหลายประเภท เช่น สำนักงาน ร้านค้ารายย่อย อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์และโรงแรม เราร่วมงานร่วมกับหลากหลายกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ครอบครองและนักลงทุนทั่วโลก