ข้อมูลการติดต่อ

Related services


พื้นที่สำนักงาน

ไนท์แฟรงค์ตระหนักดีถึงความสำคัญในการหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กร เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับผู้เช่าจะทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริงของลูกค้าได้และสามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับเป้าประสงค์ขององค์กรคุณที่สุด

แผนกพื้นที่สำนักงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการขายและการเช่าเป็นพิเศษ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเพราะความโปร่งใส ความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของเรา ลูกค้าเลือกใช้เราอีกครั้งและต่อๆไปเพราะเรามีความสามารถในการหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมเพื่อการเช่าในระยะเวลาที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีและสามารถเข้าถึงอาคารสำนักงานทุกแห่งได้

โปรดใช้หน้าค้นหาทรัพย์สินในเชิงพาณิชย์หรือแผนที่ย่านซีบีดีของเราเพื่อเลือกชมอาคารสำนักงานชั้นนำกว่า 200 แห่ง ในกรุงเทพมหานครที่มีเสนอทางช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อทีมงานของเราโดยตรงเพื่อค้นหาทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมจากทั้งหมดที่มี

เราจะนำเสนอข้อมูลของทรัพย์สินที่ตรงตามความต้องการของคุณทั้งหมดโดยเร็ว ประกอบด้วยแบบการจัดวางพื้นที่ในแต่ละชั้น ภาพถ่ายภายนอก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอาคารและพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งระยะเวลาการเช่าที่เสนออีกด้วย

ทีมงานของเรามีมีสัมพันธภาพอันดีในการทำธุรกิจกับเจ้าของอาคารต่างๆจึงมีอำนาจในการต่อรองและมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องระยะเวลาการเช่าและเงื่อนไขการเช่าที่เป็นไปได้กับอาคารแต่ละแห่ง

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการค้นหาทรัพย์สิน การซื้อ การขาย การเช่า การย้ายสถานที่ การต่อสัญญาเช่าและการปรับโครงสร้าง การวิเคราะห์ทางการเงิน (เช่น เปรียบเทียบระหว่างการเช่า การซื้อและการสร้าง) การศึกษาความเหมาะสม การลดขนาด การขยายขนาด การศึกษาตลาด การเช่าช่วง และการวางแผนโครงการหลัก