ข้อมูลการติดต่อ


ที่ปรึกษาด้านทรัพย์อุตสาหกรรมของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการขาย การปล่อยเช่าและการซื้อพื้นที่คลังสินค้า คลังสินค้า สถานประกอบการด้านโลจิสติกส์ โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่โรงงานและที่ดินเพื่อการพัฒนาสำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วทั้งประเทศไทย

เรามีความชำนาญเป็นพิเศษในการช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยการช่วยคัดเลือกและจับจองทำเลที่ดีที่สุดในระยะเวลาการเช่าที่ดีที่สุดทั้งยังมุ่งให้เกิดความสะดวกสูงสุดสำหรับลูกค้าด้วย ไนท์แฟรงค์มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรในภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐต่างๆจึงพร้อมเสมอที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในเรื่องที่อยู่นอกเหนือการทำธุรกรรมทางอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเริ่มแรก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างราบรื่น รวดเร็วและประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้เรายังสามารถให้ความคิดเห็นเรื่องมูลค่าทรัพย์สินในฐานะนายหน้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ การวางเลย์เอ้าท์ ขนาด คุณสมบัติทางด้านเทคนิค เงื่อนไขทางการตลาดและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนช่วยเจรจาสัญญาเช่าสำหรับผู้ที่ทำการเช่าไปแล้ว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสัญญาเช่าและสัญญาซื้อขายต่างๆด้วย

ไนท์แฟรงค์ทำการสำรวจตลาดในทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจึงมีทรัพย์สินเพิ่มเข้าในฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกคลังสินค้าและโรงงานผลิตที่ตรงตามลักษณะของกิจการและงบประมาณของตนในทุกทำเลที่ดีที่สุดของประเทศไทย

โปรดใช้หน้าค้นหาทรัพย์สินในเชิงพาณิชย์ของเราเพื่อเลือกชมโรงงานหรือคลังสินค้าที่ตรงตามความต้องการของคุณจากตัวเลือกที่เรามีอยู่หลายร้อยแห่ง ทั้งนี้แม้เราจะมีการอัพเดทข้อมูลเป็นประจำทุกวันแต่ทรัพย์สินที่นำเสนอทางช่องทางออนไลน์เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นของทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามี

นอกจากนี้เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์อันดีกับนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย เราจึงสามารถค้นหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการสร้างโรงงานเองของลูกค้า และเราสามารถดำเนินการติดต่อและเตรียมการเพื่อการสร้างอาคารตามความต้องการของคุณได้เช่นกัน

บริการอื่นๆนอกเหนือจากการย้ายสถานที่และการซื้อทรัพย์สิน เรายังมีการบริการค้นหาทรัพย์สิน การต่อสัญญาเช่า การวิเคราะห์ทางการเงิน การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาโครงการและการวางแผนโครงการหลัก 

การเข้าซื้อและครอบครองกิจการ

 • ตรวจสอบข้อตกลงของการค้นหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออสังหาริมทรัพย์
 • ประเมินตลาดอุตสาหกรรม
 • คัดเลือกและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขและข้อตกลง
 • ประสานงานด้านพิธีการทางกฎหมายและปัญหาภายใน
 • บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ

การเข้าซื้อกิจการนักพัฒนา / นักลงทุน

 • เจาะจงการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์
 • การประเมินผลการพัฒนาพื้นที่
 • การวิเคราะห์ตลาด
 • คำแนะนำการวางแผน
 • คำแนะนำการแข่งขันด้านราคา
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขและข้อตกลง
 • องค์กรการระดมทุน

การโอนรับผู้ครอบครอง นักพัฒนา เจ้าของบ้าน

 • สร้างและกำกับดูแลแคมเปญการตลาดให้ตรงตามเป้าหมาย
 • การบริหารการตรวจสอบ
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขและข้อตกลง
 • ประสานงานของพิธีการทางกฎหมาย
 • บรรลุเป้าหมายมูลค่าสูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่พัฒนาที่มีอยู่ หรือจำกัดหนี้สินเช่าของผู้ครอบครอง