การเพิ่มประสิทธิภาพรายการอสังหาริมทรัพย์

การให้บริการการจัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระดับภูมิภาค และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานและเพิ่มผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

อสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดเป็นอันดับสองในการดำเนินธุรกิจต่อจากค่าใช้จ่ายแก่พนักงาน ธุรกิจที่จะก้าวหน้าจำต้องมีบทบาทด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและผลักดันความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ทีมงานบริการจัดเรียงรายการอสังหาริมทรัพย์ของเราพร้อมทำงานร่วมกับท่านเพื่อสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญญาด้านอาชีพในระดับภูมิภาค

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญของเรามีเหตุผลในกระบวนการวิเคราะห์ที่วัดประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จุดสำคัญของความแตกต่างของเราคือเราทำความเข้าใจธุรกิจของท่านในด้านจำนวนพนักงานชั่วคราวและถาวร ปฏิบัติงานด้านไอทีและโครงสร้างพื้นฐานองค์กร และภาพลักษณ์แบรนด์ขององค์กรท่านมีบทบาทความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการทำงาน เป้าหมายของเราคือการสร้างกลยุทธ์การทำงานที่ปรับให้เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

การทำงานในบริษัททุกขนาดและทุกภาค ลูกค้าของเราต้องการบริการและการสนับสนุนในด้าน ดังต่อไปนี้:

 • จัดเรียงรายการอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมกิจการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวกิจการ
 • ย้ายถิ่นฐาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของการทำงาน (รวมทั้งการทำงานที่เน้นความเคลื่อนไหวและคล่องตัว)
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความผูกพันของพนักงาน
 • ปรับปรุงเทคนิคในการรายงานขององค์กร

บริการของเรา

 • ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบ
 • กลยุทธ์การลงทุน
 • ให้คำปรึกษาด้านสถานที่ทำงาน
 • ประเมินผลการทำงานที่ยืดหยุ่นและเปิดตัว
 • วิเคราะห์การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ
 • แนวทางสำนักงาน
 • การวางกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อ บริการด้านสัญญาเช่าภายใต้บริการองค์กรทั่วโลกของเรา
 • จัดการด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา
 • บริหารจัดการโครงการและโปรแกรม
 • กลยุทธ์ทางออก