ข้อมูลการติดต่อ

กรุงเทพฯ

เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2643-8223
แฟกซ์ 0-2643-8224


บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ทีมงานบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของไนท์แฟรงค์ร่วมกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท พร้อมให้บริการที่หลากหลาย เช่น การทำธุรกรรม การให้คำปรึกษา