ข้อมูลการติดต่อ


การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทย

การบรรลุมูลค่าสูงสุดและลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนา เราทำงานร่วมกันกับเจ้าของที่ดินและนักพัฒนา โดยให้บริการคำแนะนำและการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ทำไมเลือกไนท์แฟรงค์

ไม่ว่าจะเป็นการขอคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับแก้ไขข้อจำกัดของการพัฒนา เรามีความมุ่งมั่นที่จะหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดให้กับอสังหาริมทรัพย์ของท่าน เราให้บริการการประเมินชนิดเต็มรูปแบบ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และการสนับสนุนการดำเนินงาน ไนท์แฟรงค์บริการให้คำแนะนำและสนับสนุนภาคการปฏิบัติในพื้นทีพัฒนาอุตสาหกรรมและการออกแบบตกแต่งสถานที่

บริการอสังหาริมทรัพย์ด้านอุตสาหกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรม – คลังสินค้าและโรงงาน

 • บริการการขายและลิสซิ่ง
 • โครงการขายและการตลาด
 • การเข้าซื้อที่ดินอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่
 • เป็นตัวแทนให้กับผู้เช่า

บริการการขายและลิสซิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทอุตสาหกรรม

 • ตัวแทนให้กับผู้ขาย เจ้าของโรงงานและโกดังสินค้าพร้อมขายและลิสซิ่ง
 • วางแผนและดำเนินโครงการการตลาดและการโฆษณาจนเสร็จสิ้นการขายหรือลิสซิ่ง
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขข้อตกลง
 • จัดทำร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองข้อตกลง
 • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์
 • บริการครบวงจร จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อผู้ให้บริการหลายแห่ง