Key Contact


บริการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับนักพัฒนา เจ้าของ และนักลงทุน

แผนกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของไนท์แฟรงค์ ให้บริการการทำธุรกรรมและบริการให้คำปรึกษาในประเภทของสำนักงาน ร้านค้าย่อย โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมและการโรงแรม

เราทำงานร่วมกับหลากหลายนักพัฒนา เจ้าของทรัพย์สิน และนักลงทุนชั้นนำระดับประเทศ