การติดต่อหลัก

Related services


ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการบริหารทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดนี้ เป้าหมายแรกในการบริหารของเราก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของลูกค้าด้วยวิธีการบริหารมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ เราให้ความสนใจเรื่องความโปร่งใสสูงสุดและพร้อมตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินงานในแต่ละวันได้ลุล่วงเป็นอย่างดี และเรารับประกันว่าบริการระดับคุณภาพของเรานี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ปัจจุบันบริการบริหารระดับมืออาชีพของเราครอบคลุมงานคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับไฮเอ็นด์ อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าต่างๆ

บริการบริหารทรัพย์สินครอบคลุมบริการต่างๆดังต่อไปนี้

 • การจัดการให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ
 • การยื่นข้อเสนอ การเจรจาและการจัดการกับสัญญาบริการต่างๆ
 • การบริหารด้านพลังงาน
 • การบริหารบริการต่างๆของอาคารอย่างต่อเนื่อง
 • การบริหารด้านการเงินตลอดจนการเตรียมงบประมาณ การตรวจสอบและรายงานทรัพย์ก่อนซื้อ
 • การบริหารโครงการซึ่งรวมถึง capital works การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
 • การรายงานสภาพและความทรุดโทรมของอาคาร
 • การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง
 • บริการสำหรับผู้พักอาศัย
 • การขายและการเช่า
 • บริการช่วยเหลือและแจ้งซ่อมตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้เรายังมีบริการพิเศษที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ อาทิ การบริหารทรัพย์สินที่ไม่มีการใช้งาน และการให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารต่างๆ