เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร | กิจกรรมเพื่อสังคม

วันแห่งการให้ 

เป็นกิจกรรมการกุศล ที่ทางบริษัทไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ร่วมกันจัดขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งรวมถึงไนท์แฟรงค์ประเทศไทยด้วย กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้พนักงานไนท์แฟรงค์มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กิจกรรมของเรา

 ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ร่วมทำดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ร่วมเดิน - วิ่งการกุศล โครงการ “ TVA Charity Running 2017 ” โดยกำไรจากการจัดงานมอบให้
โรงพยาบาลศิริราช

 

 

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาสร้างอาคารเรียน และโรงอาหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

 

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และครอบครัวยากจน

 

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย บริจาครถเข็นจำนวน 5 คัน แด่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตแด่คนพิการที่ยากไร้

 

ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จัดกิจกรรม "ทำความดีเพื่อสังคม" เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางสภากาชาดไทย ณ จุดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

 

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย มอบเงินบริจาคแด่มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแด่ผู้ยากไร้ 

 

สำนักงาน กรุงเทพฯ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร: +66 2 643 8223 
แฟกซ์: +66 2 643 8224
อีเมล์: kft@th.knightfrank.com

สำนักงาน ภูเก็ต

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จำกัด เลขที่  49/29-30 ถนน บ้านดอน ตำบล เชิงทะเลอำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

โทร: +66 76 325 195 -96
แฟกซ์: +66 76 325 197
อีเมล์: phuketinfo@th.knightfrank.com