เกี่ยวกับเรา | ประวัติความเป็นมา | ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร | กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ไนท์แฟรงค์ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดการปัญหาด้านสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เราพยายามที่จะพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านสังคมและเศรษฐกิจ และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของเรา เราทำงานร่วมกับนักพัฒนาฯ, นักวางแผน, และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเกณฑ์ สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เราสนับสนุนให้ลูกค้าคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของพวกเขาอย่างเต็มหน่วย และสนับสนุนให้การประหยัดพลังงานและการลดจำนวนขยะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา

 

โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ่งเรียกว่า “การสร้างรากฐาน” ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้


การกุศลและชุมชน : เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ และร่วมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานการกุศลต่างๆ เราภาคภูมิใจที่จะสนับสนุนพนักงานด้านโอกาสการเป็นอาสาสมัคร รวมไปถึงการบริการสังคมและการระดมทุนต่างๆ เมื่อมีโอกาสเราทำการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการแบ่งปันจากพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเวลาหรือเงินบริจาค


สิ่งแวดล้อม : การดำเนินงานในภาคธุรกิจที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต่อลูกค้าและพนักงานของเรา เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนที่คอยแนะนำลูกค้าของเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสู่ความยั่งยืนในภาคอสังหาริมทรัพย์


การกำกับดูแลและจริยธรรม : วิธีการปฏิบัติตัวในฐานะองค์กรของเรา


ตลาด : ผลกระทบของเราภายใต้ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในทั่วโลก


สถานที่ทำงาน : เราให้ความสำคัญกับการเป็นนายจ้างที่ดี ซึ่งเรามองเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเท่าเทียมกันทางโอกาส เรามุ่งเน้นไปที่โอกาสพิเศษที่เรามอบให้แก่สมาชิกในทีมทุกคนในการฝึกอบรมและการศึกษา เพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาตนเอง ซึ่งช่วยให้บุคลากรทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพในการทำงานของตนได้ หน้าที่การทำงานต่างๆ ทั้งหมดเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งเอื้อต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน

สำนักงาน กรุงเทพฯ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร: +66 2 643 8223 
แฟกซ์: +66 2 643 8224
อีเมล์: kft@th.knightfrank.com

สำนักงาน ภูเก็ต

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จำกัด เลขที่  49/29-30 ถนน บ้านดอน ตำบล เชิงทะเลอำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

โทร: +66 76 325 195 -96
แฟกซ์: +66 76 325 197
อีเมล์: phuketinfo@th.knightfrank.com