การติดต่อหลัก

Follow us on Twitter


บริการเชิงวิชาชีพระดับมืออาชีพของไนท์แฟรงค์ประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยที่ละเอียด ทันต่อเหตุการณ์และครอบคลุมทุกแง่มุมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ทีมงานที่ปรึกษาของเราสามารถช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปรับข้อกำหนดทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินต่างๆได้ อาทิ การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การจำหน่ายทรัพย์ การขยายกิจการ การรวมการดำเนินงานและการพัฒนา การปรับปรุงพอร์ทโฟลิโอเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยทีมงานของเราจะเป็นผู้ดูแลพัฒนาโซลูชั่นให้ตรงตามเป้าประสงค์ของธุรกิจคุณมากที่สุด

 

นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแล้ว ทีมงานของเรายังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกรรมซื้อ-ขายไปจนถึงการวิจัย การเช่าและการบริหารโครงการจึงสามารถให้คำปรึกษาในแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดีและครอบคลุมเรื่องอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กรนั้นด้วย ทั้งนี้เรามีพันธมิตรจำนวนมากในสาขาต่างๆที่ทำให้เราเป็นบริการครบวงจรหนึ่งเดียวเพื่อการบริหารโครงการของคุณได้

 บริการให้คำปรึกษาของเราครอบคลุม 4 ด้านสำคัญด้วยกัน ได้แก่

 บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การเลือกสถานที่และเรื่องผังเมือง

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเบนช์มาร์ค การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน การวิเคราะห์พอร์ทโฟลิโอ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยและการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ 

บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับองค์กร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ต่างๆ การวิเคราะห์ทรัพย์สินและพอร์ทโฟลิโอ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงาน

บริการให้คำปรึกษาทั่วไป ทำการตรวจสอบก่อนการซื้อหรือการจำหน่ายออก การประสานงานด้านการตลาด การวิจัยทรัพย์สิน การประเมินความเสี่ยง 

ในกรณีที่มีความจำเป็น เราสามารถร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ของเราเพื่อพัฒนาโซลูชั่นเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดเงินกู้ การหาผู้เช่า การวางแผนการใช้สอยพื้นที่ การวางแผนและการบริหารการพัฒนาโครงการและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่างๆ