Key Contact


Recruitment technician

ยินดีต้อนรับสู่ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย หากคุณกำลังมองหางานช่างซ่อมบำรุง งานช่างประจำอาคาร งานธุรการ งานธุรการการเงิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งที่มีความก้าวหน้าและและมั่นคง เพียงคุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองโดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย คุณจะเติบโตและพัฒนาในสายงานบริหารอาคาร ได้เรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพพร้อมทั้งข้อเสนอสวัสดิการที่ดีเยี่ยม
 
ตำแหน่งงานว่าง
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

ผู้จัดการอาคารอาวุโส/ผู้จัดการอาคาร ( Senior Building Manager/Building Manager)

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, บริหารการจัดการ, การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการเขียนเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีจิตบริการ, มีทักษะในการสื่อสารภายในองค์กร และมีการวางแผนงานที่ดี
 • สามารถบริหารงานได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ( Assistant Building Manager )

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 38 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, บริหารการจัดการ, การจัดการโรงแรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านการให้บริการในโรงแรม
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่ดี และมีจิตบริการ

หัวหน้าช่างประจำอาคาร/หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร

 • เพศชาย อายุ 29 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • การศึกษา วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน และมีจิตบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

เจ้าหน้าที่ดููแลอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

เจ้าหน้าที่ดูแลสโมสร ประจำอาคาร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 33 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้
 • บุคลิกภาพดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานบริการ

Online Application Click Here!! สมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่